Har du lyst å lede et nytt damekor som synger musikk fra nordiske artister?

Anno 2023 er Nordic Folk sjangeren; NB. iflg Spotify lister er sjangeren tilnærmet populærmusikk (har vel noe med algoritmer å gjøre) Musikkvitere ville nok ikke lista Nordic Folk på samme måte som Spotify gjør. 
First Aid Kit og Darling West er begge gode representanter- syntes vi i Kultursjov. Og jammen er ikke Resa Saffa Park der med Bitre Miner. Vi er glad i hennes mange gode tekstformuleringer.   

I vårt nye damekor er vi litt ute etter å smake på den nordiske urkraften anno 2023. Slett ikke umulig at vi kommer til å kalle oss FREYA. Eller at vi inngår et konsertprosjekt med en av de unge nye samiske sangerene. Mulighetene er åpen, men vi ønsker først og fremst å finen en musikalsk leder og samarbeide med. 

facebook reklamebilde rekruttering

Mer langsiktig drar vi gjerne på korturer i Norden, og festivalen Norklang vil være riktig for oss å vurdere å delta på.  Men aller først må FREYA tilegne seg musikalsk evne. 

Vi vil smake  både på musikk fra kjente og ukjente nordiske artister/komponister. Både nye og gamle sanger, gjerne produsert i ny drakt, slik for eks. musikken til den nye filmversjone av Veiviseren er. Tenk deg det flotte korarrangementet man kan lage her.

Spennende er det å lage nye korarr. på kjente nordiske bautaster som Cornelis Wreesvijk, Bjørn Eidsvåg,  og ser at her blir det fort mye svensk og norsk. Men vet det finnes mye vakkert fra Finland, og montro hva slags musikk kan vi velge å synge fra Island og Færøyenen.  

Så er det slik at vi for å sikre litt rask fremdrift må synge noe kjent populærmusikk, litt enklere og mer gjenkjennelig for både nye sangere og publikum. Abba - det er et must- og kanskje KIm Larsens "Hva gjør vi nu lille du" (Gasolin) få være med å sette godt humør til vårt repertoar. Kunne fortsatt å ramse opp ...men la oss heller gjøre det i felleskap. 

Derfor trenger vi en snarlig musikalsk leder og dirigent - som setter musikken sammen. Vi tror det er en fordel, og nødvendig at du har interesse, og/eller lyst til å sette deg inn i noe av den nordiske musikken innenfor sjangerene. Pop, vise, folk - og annet du måtte finne musikalsk passende. Vi er lydhøre og interessert i et spennende og utviklende samarbeide. 

Fremdrift
I perioden frem mot mai 2023 søker vi etter dirigent. Vi ser fordleen av å ha dirigent på plass føpr vi starter hovedrekrutteringen. Vi er derfor åpen for å ansatte forløpende. . 

Vi tror det er mulig å starte øvelser fra første uka i september 2023.  
Vi er åpen for valg av øvedag. Og før vi fyller opp koret, og finner dirigent stiller vi oss åpen for om øvested skal være Oslo eller Nordre Follo. 

Søknad behandles fortløpende - lønn og slikt
Vi betaler lønn ifht kontrakt basert på CREOs satser for selvstendig næringsdrivende. 
SØKNAD eller interessemail sendes til Anita hos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ring gjerne for spørsmål.
Tlf 90124546. 

Søk